LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
BẰNG CẤP CHÍNH QUY

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học các kiến thức chung, cơ bản,chuyên sâu về quản lý các hoạt động trong giáo dục như hành chính giáo dục, quản lý đào tạo, chương trình, tổ chức dạy và học, quản lý nhân sự, quản lý và đánh giá chất lượng ...; rèn luyện năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên viên đào tạo, chuyên
viên hành chính trong các cơ sở giáo dục/ cơ sở dạy nghề và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục và dạy nghề; chương trình góp phần tạo nguồn nhân lực (chuyên viên, cán bộ
quản lý) nhằm xây dựng nền giáo dục chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục, người học có thể:

Về kiến thức

Có được những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về giáo dục và quản lý giáo dục và ứng dụng được những kiến thức đó vào công việc thực tế của bản thân trong các cơ sở, tổ chức giáo dục/ dạy nghề và các tổ chức có liên quan.

Về kỹ năng

 - Vận dụng kiến thức tổ chức được công việc của một chuyên viên trong một phòng chức năng tại một cơ sở giáo dục/ dạy nghề;

- Thực hiện được các chức năng quản lý như lập kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra công việc trên cương vị công tác của mình trong ngành giáo dục;

- Thực hiện được các kỹ năng của chuyên viên quản lý như soạn thảo văn bản, báo cáo, lưu trữ,....

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện ý thức cẩn thận, trung thực, chính xác, chuyên nghiệp trong quá trình công tác sau này;

- Chân thành, lắng nghe ý kiến đề xuất, thể hiện quan điểm riêng về các vấn đề, cởi mở trong giao tiếp.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Chuyên viên về hành chính, giáo vụ, đào tạo, nhân sự, thư ký hội đồng trường, kỹ thuật thiết bị giáo dục tại các thiết chế giáo dục, các cơ sở giáo dục/ dạy nghề, viện
nghiên cứu giáo dục.

- Cán bộ quản lý về hành chính, đào tạo, nhân sự, kỹ thuật thiết bị giáo dục cấp phòng chức năng, đơn vị trực thuộc tại các thiết chế giáo dục, các cơ sở giáo dục/ dạy nghề.
- Chuyên viên về hành chính, đào tạo, nhân sự có thể tham gia xây dựng và triển khai các dự án giáo dục.

- Cán bộ nghiên cứu quản lý và điều hành các dự án khoa học giáo dục.
- Giảng viên giảng dạy ở các cơ sở giáo dục/ dạy nghề.

Trình độ Ngoại ngữ – Tin học

- Ngoại ngữ đạt trình độ A2 khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam trở lên.
- Tin học đạt trình độ Ứng dụng công nghệ thông tin cơn bản trở lên.

Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học giáo dục.

Phòng Tuyển sinh – Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

  • Văn phòng 1: 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Văn phòng 2: 02 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Website: lienthongdaihoc.com.vn – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hotline/Zalo: 0828.166.799 - 0929.166.799
  • Facebook: facebook.com/lienthongdaihoc.com.vn

Văn phòng làm việc và nhận hồ sơ từ 8h – 18h, Các ngày trong tuần !

 

Thông tin tuyển sinh tại đây !