LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
BẰNG CẤP CHÍNH QUY

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - MỞ LỐI TƯƠNG LAI

Bạn xem thông tin và điền form gửi đến Phòng tuyển sinh để được hỗ trợ tốt hơn !

  • Nâng cao giá trị bằng cấp.
  • Cơ hội nghề nghiệp rộng mở.
  • Hoàn thiện các kiến thức kỹ năng.
  • Mở rộng mối quan hệ hỗ trợ nghề nghiệp.
  • Điều kiện tuyển sinh dễ dàng.
  • Thời gian học linh động, phù hợp đặc thù công việc.
GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI CỦA NHÀ TRƯỜNG
Kinh nghiệm
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Giao Thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo thường xuyên được thành lập với chức năng, nhiệm vụ
Chât lượng
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Giao Thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo thường xuyên được thành lập với chức năng, nhiệm vụ
Đội ngũ
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Giao Thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo thường xuyên được thành lập với chức năng, nhiệm vụ
Thông tin
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Giao Thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo thường xuyên được thành lập với chức năng, nhiệm vụ