02:23 ICT Chủ nhật, 24/10/2021
LIÊN TỤC TUYỂN SINH CÁC LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY; CÁC LỚP ĐẠI HỌC TẠI CHỨC, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP...
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 853
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 857
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 853
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 857
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 853
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 857
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 495
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 531
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 531
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_put_contents(/home/ltdh/domains/lienthongdaihoc.com.vn/public_html/logs/ip_logs/598698829.log): failed to open stream: Permission denied in file /includes/class/flood.class.php on line 104
Nên chú ý Nên chú ý: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in file /includes/class/mysql.class.php on line 98
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: chmod(): Operation not permitted in file /includes/functions.php on line 1165

Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Thứ ba - 26/05/2015 03:50
Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày 26/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1236/HD-SNV về việc hướng dẫn xây dựng nội dung thi mễn chuyấn ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014
Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2014;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành như sau:
1. Xác định nhóm chuyên ngành:
1.1. Nguyên tắc xác định nhóm chuyên ngành:
- Sắp xếp các chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của các Sở và ghép với các phòng chuyên môn quận, huyện, thị xã (gọi chung là cấp huyện).
- Các sở có nhiều lĩnh vực hoạt động cơ bản khác nhau được phân thành các nhóm chuyên ngành khác nhau.
1.2. Các nhóm chuyên ngành cụ thể:
1/ Lĩnh vực tư pháp: Sở Tư pháp và phòng Tư pháp cấp huyện;
2/ Lĩnh vực thanh tra: Thanh tra Thành phố và Thanh tra cấp huyện;
3/ Lĩnh vực tài chính: khối văn phòng Sở Tài chính, các chi cục và phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện;
4/ Lĩnh vực văn phòng: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP; và Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện;
5/ Lĩnh vực y tế: 2 nhóm chuyên ngành
a. Khối Văn phòng Sở Y tế và phòng Y tế cấp huyện;
b. Chi cục ATVSTF
6/ Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện;
7/ Lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội: 2 nhóm chuyên ngành
a. Khối văn phòng Sở Lao động, Thương binh, Xã hội và phòng Lao động, TBXH cấp huyện;
b. Chi cục phòng chống TNXH.
8/ Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Sở Tài nguyên Môi trường và phòng tài nguyên môi trường cấp huyện;
9/ Lĩnh vực xây dựng: Sở Xây dựng và phòng Quản lý đô thị cấp huyện;
10/ Lĩnh vực nông nghiệp: 3 nhóm chuyên ngành
a. Khối văn phòng Sở Nông nghiệp PTNT, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Đê điều và phòng Kinh tế huyện;
b. Khối Chi cục kiểm lâm, Chi cục phát triển nông thôn;
c. Khối Các Chi cục: Thủy sản, Q.lý chất lượng NLS và thủy sản
11/ Lĩnh vực công thương: 2 nhóm chuyên ngành
a. Khối văn phòng  Sở Công thương và phòng Kinh tế quận, thị xã;
b. Chi cục quản lý thị trường.
12/ Lĩnh vực Quy hoạch, kiến trúc: Sở Quy hoạch kiến trúc;
13/ Lĩnh vực đối ngoại: Sở Ngoại vụ;
14/ Lĩnh vực thông tin, truyền thông: Sở Thông tin, truyền thông;
15/ Lĩnh vực nội vụ: Các phòng nội vụ cấp huyện;
16/ Lĩnh vực khoa học, công nghệ: 2 nhóm chuyên ngành
a. Khối Văn phòng Sở Khoa học, Công nghệ;
b. Chi cục Tchuẩn đo lường
17/ Lĩnh vực giao thông vận tải: 2 nhóm chuyên ngành
a. Khối văn phòng Sở Giao thông vận tải.
b. Thanh tra giao thông vận tải
18/ Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Các phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện.
19/ Lĩnh vực giải phóng mặt bằng: các phòng nghiệp vụ Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng.
 
2. Phân công xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành.
(Có Biểu phân công kèm theo)
3. Xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành
3.1. Nội dung thi môn chuyên ngành là những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và những hiểu biết về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với ngành, lĩnh vực dự thi, phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức cần tuyển, cụ thể bao gồm:
- Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan đăng ký dự thi.
- Chủ trương, chính sách của Nhà nước, Thành phố về ngành lĩnh vực dự thi: Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết…
- Văn bản pháp luật về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực: Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định…
3.2. Trên cơ sở nội dung thi môn chuyên ngành, các sở, ngành rà soát, chọn lọc kiến thức chung cho cả nhóm chuyên ngành. Trong từng phần của nội dung thi có giới hạn cụ thể, ghi rõ chương, điều, khoản, mục của văn bản (theo mẫu đính kèm).
3.3. Để đảm bảo được tính khoa học, chính xác của nội dung thi môn chuyên ngành, đề nghị các sở, ngành chọn cử công chức có trình độ chuyên môn vững vàng, có quá trình và kinh nghiệm công tác tham gia xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành được phân công theo quy định tại mục 2 của văn bản này, tổ chức thẩm định trước khi gửi Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố và chịu trách nhiệm về nội dung thi môn chuyên ngành được phân công xây dựng.
3.4. Nội dung thi môn chuyên ngành gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/06/2014 (văn bản và File mềm) để tổng hợp, trình Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố quyết định phê duyệt.
Sau khi có quyết định phê duyệt nội dung thi của Hội đồng tuyển dụng Thành phố, các đơn vị đóng thành quyển tài liệu ôn tập môn chuyên ngành để phát hành cho thí sinh và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành, trên website của Sở Nội vụ và trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố.
Trong quá trình triển khai công tác tổ chức thi tuyển công chức, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Hội đồng tuyển dụng, Sở Nội vụ sẽ có hướng dẫn tiếp theo về việc tổ chức ôn tập cho thí sinh, xây dựng ngân hàng câu hỏi các môn thi chuyên ngành, kinh phí xây dựng nội dung thi…
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các sở ngành trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi Sở Nội vụ qua phòng Đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố xem xét, giải quyết.
 
File gửi kèm:
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: nội dung thi, nhóm chuyên ngành, môn chuyên ngành, thi môn chuyên, dung thi môn, khối văn phòng, văn phòng sở, sở nội vụ, dựng nội dung, xây dựng nội, đồng tuyển dụng, hội đồng tuyển, dụng công chức, tuyển dụng công, ngành lĩnh vực, công chức thành, chức thành phố, thông vận tải, nguyên môi trường, quận huyện thị, huyện thị xã, tuyển công chức, thi tuyển công, tài nguyên môi, giao thông vận, lĩnh vực, chuyên ngành, nội dung, dung thi, cấp huyện, nhóm chuyên, chi cục, môn chuyên, văn phòng, thành phố, xây dựng, và phòng, thi môn, công chức, nội vụ, sở nội, tuyển dụng, khối văn, phòng sở, các sở, dựng nội, hội đồng, đồng tuyển, văn bản, tổ chức, thanh tra, phân công, hướng dẫn, nhà nước, thị xã, thông tin, quản lý, các phòng, dụng công, vận tải, thông vận, giao thông, khoa học, ngành lĩnh, dự thi, quá trình, sở ngành, chức thành, đào tạo, tư pháp, phê duyệt, cơ quan, quận huyện, quyết định, tuyển công, về việc, thi tuyển, huyện thị, được phân, tài nguyên, nguyên môi, lao động, văn hóa, cụ thể, tài chính, môi trường, ngành, sở, chuyên, phòng, , lĩnh, vực, nội, công, thi, văn, các, huyện, chức, môn, của, dung, vụ, thành, cấp, tuyển, nhóm, chi, dựng, xây, thông, cục, phố, khối, , về, định, hội, bản, tài, thị, chính, dụng, , trình, theo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Hỗ trợ tư vấn

 

Liên hệ qua Yahoo Messenger

Hotline 1

024.6655.8670

Hotline 2

024.858.77.666

Video